Stiri si Noutati - informatii de ultima ora

Statul dă ajutoare sociale în 2019! Câți bani veți primi și ce condiții trebuie să îndepliniți

Statul acordă în prezent trei tipuri de ajutoare sociale pentru toți cei care au venituri mici. Pentru a beneficia de ajutorul social sub forma venitului minim garantat, a alocației pentru susținerea familiei sau a ajutorului de încălzire trebuie, însă, îndeplinite un set de condiții.

Potrivit Legii nr. 416/2001, familiile şi persoanele singure au dreptul să primească un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială. Nivelul lunar al acestui venit se raportează la indicatorul social de referinţă (ISR – al cărui cuantum este şi în 2019 tot de 500 de lei), şi are următoarele valori:

  • 0,283 ISR (141,5 lei) pentru persoana singură;
  • 0,510 ISR (255 de lei) pentru familiile formate din două persoane;
  • 0,714 ISR (357 de lei) pentru familiile formate din trei persoane;
  • 0,884 ISR (442 de lei) pentru familiile formate din patru persoane;
  • 1,054 ISR (527 de lei) pentru familiile formate din cinci persoane;
  • câte 0,073 ISR (36,5 lei) pentru fiecare altă persoană peste numărul de cinci persoane, care face parte din familie.

Potrivit modificărilor aduse legii, beneficiarii acestui tip de ajutor social sau mai multe persoane apte de muncă din familia beneficiară au obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, diverse acţiuni sau lucrări locale. Dacă se refuză de se presta muncă de către beneficiarii ajutorului social, aceştia pot pierde sprijinul financiar.

Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între aceste niveluri şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure. Venitul net lunar se calculează ca o sumă a tuturor veniturilor pe care persoana/familia respectivă le-a obţinut în luna anterioară depunerii cererii.

Susţinerea familiei este un alt sprijin financiar care se încadrează în categoria de ajutoare sociale şi care se acodă familiilor cu venituri reduse care au copii mai mici de 18 ani. Cuantumul lunar al alocaţiei este stabilit în funcţie de ISR (care este de 500 de lei), în funcţie de cât de mare este venitul net mediu lunar pe membru de familie. În familiile cu mai mulţi copii, dacă unul dintre aceştia are mai mult de 20 de absenţe nemotivate la şcoală, atunci el nu este luat în calcul pentru acordarea ajutorului social, dar absenţele sale nici nu pot cauza pierderea întregii alocaţii pentru familia respectivă. Părinţii pot cere alocaţia şi pentru acel copil care repetă anul şcolar sau care a lipsit nemotivat de mai bine de 20 de ori, dar numai după începerea anului şcolar/semestrului următor.

Cei cu venituri mici pot beneficia şi de un ajutoare pentru încălzirea locuinţei. Potrivit OUG nr. 70/2011, acesta reprezintă un ajutor lunar pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece (1 noiembrie – 31 martie), iar acesta poate fi solicitat atât de persoanele care locuiesc singure cât şi de familiile cu mai multe persoane. De la 1 ianuarie, dreptul de a primi ajutorul de încălzire revine şi persoanelor singure/familiilor cu venituri între 615 şi 750 de lei, conform OUG nr. 114/2018. Cuantumul ajutorului diferă în funcţie de cum se raportează venitul minim la ISR, dar şi după tipul de sistem de încălzire. Pentru a putea beneficia de acoperirea parţială sau integrală a cheltuielilor cu încălzirea, veniturile trebuie să se situeze în aceste limite:

  • în cazul energiei termice: ajutorul poate fi obţinut de familiile cu un venit net mediu lunar/membru de până la 1,572 ISR (786 de lei) şi de persoanele singure cu un venit net mediu lunar de maximum 2,164 ISR (1.082 de lei);
  • în cazul gazelor naturale, energiei electrice şi lemnelor, cărbunilor şi combustibililor petrolieri: limita maximă a venitului net mediu lunar pe persoană singură/familie trebuie să fie, în principiu, de cel mult 1,500 ISR (750 lei); limita superioară a venitului a crescut chiar la începutul acestui an, prin OUG nr. 114/2018, de la 615 lei, cât era înainte.

Indemnizaţia socială pentru pensionari se acordă astfel încât orice pensionar care are o pensie sub nivelul minim să primească cel puţin această valoare. În prezent, valoarea minimă este de 640 de lei dar din septembrie va ajunge la 704 lei. În categoria de ajutoare venite de la stat se încadrează şi ajutorul de deces, care se acordă în cazul morţii unui asigurat, pensionar sau a unui membru de familie al acestora, iar suma se acordă potrivit Legii bugetului de stat. În cazul decesului asiguratului sau pensionarului, cuantumul este de 4.162 lei iar în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, cuantumul este de 2.081 lei. Sursa: Capital.ro

Loading...
realizare site web - creare site web